هاست Cpanel ایران

پایه
 • 2000 مگابایت فضا ذخیره سازی
 • 5000 مگابایت پهنای باند
 • 1 عدد تعداد اکانت ایمیل
 • 2 عدد تعداد پایگاه داده
 • 1 عدد تعداد subdomain
 • 1 عدد تعداد پارک دامنه
 • 0 عدد تعداد Addon Domains
کسب و کار
 • 4000 مگابایت فضا ذخیره سازی
 • 1000 مگابایت پهنای باند
 • 5 عدد تعداد اکانت ایمیل
 • 5 عدد تعداد پایگاه داده
 • 1 عدد تعداد subdomain
 • 1 عدد تعداد پارک دامنه
 • 0 عدد تعداد Addon Domains
پیشرفته
 • 6000 مگابایت فضا ذخیره سازی
 • 1000 مگابایت پهنای باند
 • 5 عدد تعداد اکانت ایمیل
 • 5 عدد تعداد پایگاه داده
 • 1 عدد تعداد subdomain
 • 1 عدد تعداد پارک دامنه
 • 0 عدد تعداد Addon Domains
حرفه ای
 • 10000 مگابایت فضا ذخیره سازی
 • 1000 مگابایت پهنای باند
 • 5 عدد تعداد اکانت ایمیل
 • 5 عدد تعداد پایگاه داده
 • 1 عدد تعداد subdomain
 • 1 عدد تعداد پارک دامنه
 • 0 عدد تعداد Addon Domains