هاست Cpanel آلمان

هاست معمولی
 • 1 گیگابایت فضا ذخیره سازی
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 5 عدد تعداد اکانت ایمیل
 • 3 عدد تعداد پایگاه داده
 • 3 عدد تعداد subdomain
 • 2 عدد تعداد پارک دامنه
 • 2 عدد تعداد Addon Domains
هاست نیمه حرفه ای
 • 3 گیگابایت فضا ذخیره سازی
 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • 10 عدد تعداد اکانت ایمیل
 • 5 عدد تعداد پایگاه داده
 • 5 عدد تعداد subdomain
 • 5عدد تعداد پارک دامنه
 • 5 عدد تعداد Addon Domains
هاست حرفه ای
 • 5 گیگابایت فضا ذخیره سازی
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • 50 عدد تعداد اکانت ایمیل
 • 10 عدد تعداد پایگاه داده
 • 7 عدد تعداد subdomain
 • 7عدد تعداد پارک دامنه
 • 7 عدد تعداد Addon Domains
هاست سفارشی
 • 10 گیگابایت فضا ذخیره سازی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود تعداد subdomain
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد Addon Domains