هاست Cpanel

  • هاست معمولی

    • 1 گیگابایت فضا ذخیره سازی
    • 10 گیگابایت پهنای باند
    • 5 عدد تعداد اکانت ایمیل
    • 3 عدد تعداد پایگاه داده
    • 3 عدد تعداد subdomain
    • 2 عدد تعداد پارک دامنه
    • 2 عدد تعداد Addon Domains
  • هاست نیمه حرفه ای

    • 3 گیگابایت فضا ذخیره سازی
    • 70 گیگابایت پهنای باند
    • 10 عدد تعداد اکانت ایمیل
    • 5 عدد تعداد پایگاه داده
    • 5 عدد تعداد subdomain
    • 5عدد تعداد پارک دامنه
    • 5 عدد تعداد Addon Domains
  • هاست حرفه ای

    • 5 گیگابایت فضا ذخیره سازی
    • 100 گیگابایت پهنای باند
    • 50 عدد تعداد اکانت ایمیل
    • 10 عدد تعداد پایگاه داده
    • 7 عدد تعداد subdomain
    • 7عدد تعداد پارک دامنه
    • 7 عدد تعداد Addon Domains
  • هاست سفارشی

    • 10 گیگابایت فضا ذخیره سازی
    • نامحدود پهنای باند
    • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
    • نامحدود تعداد پایگاه داده
    • نامحدود تعداد subdomain
    • نامحدود تعداد پارک دامنه
    • نامحدود تعداد Addon Domains

Powered by WHMCompleteSolution